Helaas is ook in Nederland het coronavirus aangetroffen. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Kraamzorg Vaassen levert gewoon kraamzorg en het partusteam van Naviva assisteert gewoon bij bevallingen.

Richtlijnen

Kraamzorg Vaassen staat in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. Daarnaast neemt Kraamzorg Vaassen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We hebben daarom zelf ook maatregelen genomen. Wij brengen onze kraamverzorgenden direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Kraambezoek

Kraambezoek is normaal gesproken, in beperkte mate, onderdeel van de kraamweek. De situatie nu is verre van normaal. Wij hanteren daarom de regel dat er tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende geen kraamvisite mag komen. Ons advies is om kraamvisite voorlopig helemaal niet te laten komen, dus ook niet als de kraamverzorgende weg is. Dat is niet leuk, maar wel veiliger. Voor jou, je kindje en onze kraamverzorgende. We verwachten dat iedereen hier begrip voor heeft en dit advies opvolgt.

Inzet medewerkers 

Mocht een kraamverzorgende van ons in een risicogebied zijn geweest, contact hebben gehad met iemand met (verdenking van) het coronavirus of zelf symptomen hebben van het coronavirus dan wordt zij niet ingezet in de zorg. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen. Ook kun je in de kraamweek ondervinden dat onze kraamverzorgende geen hand geeft ter begroeting of afscheid en dat zij (nog) vaker haar handen gaat wassen.

Telefonische intakes 

Een andere maatregel is dat alle huisbezoeken voor intake tot in ieder geval 6 april 2020 worden omgezet naar telefonische intakegesprekken. Zo verkleinen we de kans op besmetting.